Łyżwiarstwo
Strona Główna
Historia łyżwiarstwa
Łyżwiarstwo figurowe
Łyżwiarstwo szybkie
Hokey
Nauka Jazdy
Pierwsze kroki
Sprzęt
Ubiór
Lodowiska
 
---------------------------
 
Polecamy
myslistwo
żeglarstwo
wędkarstwo
wędkarstwo domek
lowiectwo
sokolnictwo
sklep mysliwski
Astma Łódź
szkola przetrwania
Tatry
Karpaty
Zakopane
Białka Tatrzanska
Bieszczady
Szczyrk
Nurkowanie
---------------------------
 
Ogłoszenia
lyzwiarstwo.net.pl
narciarstwo.net.pl
 
 
Historia łyżwiarstwa.

Umiejętność szybkiego poruszania się po lodzie sięga wielu tysięcy lat, a kościane łyżwy znała już epoka brązu. Schweizerisches Turnund Sportmuseum w Bazylei chlubi się posiadaniem pary łyżew kościanych pochodzących sprzed ok. 4000 lat p.n.e.
W Warszawie w Muzeum Sportu i Turystyki można obejrzeć łyżwy kościane z Biskupina z VI w. p.n.e. oraz całą kolekcję łyżew z drzewa i metalu, obrazujących historyczny rozwój tego sprzętu od XIV w. aż po czasy najnowsze.

Później zaczęto używać łyżew drewnianych z wkładką żelazną. Wkładka ta była dwukrotnie dłuższa od dzisiejszych łyżew do jazdy figurowej i przylegała całą płozą do powierzchni lodu. Dowodzi to, że ówczesnym ludziom chodziło jedynie o uzyskanie jak największej szybkości przy przenoszeniu się z miejsca na miejsce, gdyż łyżwą długą i przylegającą całą płozą do lodu można było odbijać się o wiele łatwiej, pewniej i silniej.

W XIV w. łyżwy z kości zwierzęcych zaczęto zastępować produktami z żelaza. Najwcześniej produkcji owej podjęli się wytwórcy zbroi w Holandii.
Rychło doszli do wniosku, że wytopienie łyżew z żelaza jest świetnym interesem, gdyż przecinające kraj kanały wodne są wykorzystywane jako trakty komunikacyjne, zaś głównym środkiem lokomocji na owych lodowych drogach były łyżwy.

W okresie Odrodzenia znajdujemy pierwsze wzmianki o produkowaniu dwóch rodzajów łyżew: krótkich – do jazdy figurowej i długich – do jazdy szybkiej. Łyżwiarstwo zatem traktowane było początkowo jako środek komunikacji, ale już we wczesnym średniowieczu jazda na łyżwach potraktowana została jako zabawa. Obok funkcji użytkowej łyżwy mają wówczas zastosowanie podczas różnych świąt jako forma rozrywki, gdzie łyżwiarze popisują się swą sztuką.
 
Okres wielkiego rozkwitu popularności łyżwiarstwa przypada na XVIII w. Jeździli na łyżwach władcy angielscy i szkoccy z dynastii Stuartów, jeździła królowa Maria Antonina i Madame Pompadour, uprawiali łyżwiarstwo Napoleon I i III.

W 1770r. w Londynie ukazało się wydanie ,,Traktatu o łyżwiarstwie” autorstwa R. Jonesa.
O łyżwach pisali także poeci, opiewający przyjemność i radość płynącą z uprawiania łyżwiarstwa.
 
Ok. 1850r. prawdziwej rewolucji w łyżwiarstwie dokonał Amerykanin E. W. Bushnell z Filadelfii, demonstrując parę łyżew o stalowych ostrzach.

Inny Amerykanin, baletmistrz Jackson Haines zapoznał się z łyżwiarstwem, wprowadził na lód walc i inne tańce towarzyskie mające niemały wpływ na łyżwiarstwo figurowe w konkurencji par sportowych.

Łyżwiarstwo jako sport znane było już dawnym Skandynawom, którzy ścigali się na lodzie po cenne nagrody – broń, konie, klejnoty.

W 1801r. dwie łyżwiarki w Groningen po raz pierwszy ścigały się oficjalnie. Mężczyźni po raz pierwszy wystartowali w 1814r.
Z biegiem lat kobiety przestały się ścigać, a jazda szybka na łyżwach stała się przywilejem mężczyzn.
 
Łyżwiarstwo figurowe zostało uznane jako sport zawodniczy w końcu XIX w.
W 1892r. powstał Międzynarodowy Związek Łyżwiarski, którego prezesem przez ponad 20 lat był Ulrich Salchow – wynalazca najlepszych łyżew do jazdy figurowej i wielokrotny mistrz świata.
 
Początkowo łyżwiarstwo figurowe ograniczało się do mało skomplikowanych figur. Mistrzowie Axel Paulsen, Werner Rittberger, Urlich Salchow i Peter Thoren, pierwsi zastosowali figury nazwane od ich imion lub nazwisk, a Sonja Henie zaadaptowała do programu elementy baletu klasycznego.


TYTUŁ

Popularność łyżwiarstwa w naszym kraju, mimo niezadowalającej infrastruktury sportowej, systematycznie wzrasta. Zjawisko to jest związane ze zmianą w podejściu do tej formy aktywności. Łyżwiarstwo stało się dzisiaj bardzo atrakcyjną formą zimowej rekreacji, którą można kontynuować w formie wrotkarstwa również w lecie.
Jazda na łyżwach to idealny sposób na aktywny tryb życia. Łyżwiarstwo to sport, dzięki któremu zachowasz ogólną sprawność fizyczną i kondycję. To sport, który kształtuje idealną postawę ciała. Jazda na łyżwach poprawia koordynację ruchu, wzmacnia tężyznę fizyczną, dodaje świeżego, zdrowego i estetycznego wyglądu. Ponadto świetnie dotlenia organizm i rozwija mięśnie. Podczas 60-minutowej rekreacyjnej jazdy na łyżwach możesz stracić do 800 kalorii.
 
 
 
 
 
                                                              Copyright right © 2008 Wiktor Zajkiewicz - www.opony.net